Mirjana Kolarek-Karakaš dr.med.spec.pedijatar

 

  • 28.2.1985 god. diplomirala na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


  • 1992 god. završila 1.stupanj Postdiplomskog studija « Zaštita majke i djeteta «

 

  • 1996.god.položila specijalistički ispit iz pedijatrije

 

  • 1997 god. počela obavljati privatnu praksu u ugovornom odnosu s HZZO-a

 

  • Dužnosti:

 

  • Zamjenica predsjednika Zbora liječnika Varaždinske županije

 

  • Članica Županijskog povjerenstva HLK

 

  • Zamjenica predsjednice Udruge liječnika privatnika Varaždinske županije

 

  • Članica Upravnog odbora Društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju

 

  • Članica Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu u okviru Hrvatske liječničke komore